Ziggo TV-kanaal 43

Doorstart voor de ORVA

De besturen van de ORVA en ROS-Media hebben de handen ineengeslagen en zijn gaan samenwerken.

Het doel hierbij was tweeërlei: 

Ros Media kan beschikken over Ziggo kanaal 43 en bereikt daarmee 142.000 huishoudens in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch maar had geen eigen studioapparatuur maar wel een daarvoor geschikte ruimte. Voor de ORVA lag de situatie precies andersom. De ORVA had geen studioruimte meer, maar wel moderne studioapparatuur. Dan wordt 1+1 al heel snel 3. De studioruimte in Rosmalen werd aangepast en de apparatuur van de ORVA werd daar geplaatst en aangesloten op het internet en daarmee op Ziggo kanaal 43. Het resultaat: de Ros kan radiouitzendingen maken en de ORVA kan dit eveneens weer maar nu met een veel groter bereik.

ORVA gaat in dit samenwerkingsverband op alle werkdagen van 11.00 tot 13.00 uur via Ziggo kanaal 43 uitzendingen verzorgen en kan daarmee, veel beter dan voorheen mogelijk was, de thuiswonende zieken en senioren bereiken. Dat is immers de doelgroep van de ORVA. Ook kunnen de bewoners van de met ons samenwerkende woonzorgcentra dan naar de ORVA luisteren. Zogenaamde "liefhebberprogramma's" als klassiek en jazz worden op een tijdstip buiten het blok van 11.00 tot 13.00 uur uitgezonden 

Daarnaast willen we niet onvermeld laten dat we met de Van Neynselstichting een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten om onze activiteiten, gericht op de bewoners van de vijf woonzorgcentra, verder te continueren en uit te bouwen.

Ook met Brabant Zorg hebben we de samenwerkingsovereenkomst vernieuwd. De ORVA is dus weer springlevend en terug van een tijdje weggeweest.

LiveROS     LiveJBZ     Facebook 50