Ziggo TV-kanaal 43

Wilt u het werk van de ORVA en haar vrijwilligers steunen, dan kan dat uiteraard.
Iedere donatie of gift is van harte welkom.
Wij zijn u daarvoor zéér erkentelijk.

De ORVA is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw gift of donatie is fiscaal aftrekbaar.
De ORVA is bij de Belastingdienst bekend onder het RSIN-nummer: 009693270
Het IBAN-rekeningnummer van de ORVA is: NL81 RABO 0121 9176 06

LiveROS     LiveJBZ     Facebook 50